Sotning

Sotning utförs i Alingsås och Vårgårda kommuner på entreprenad och du behöver inte själv hålla reda på när sotning skall ske eftersom detta sker på fastställd tidsintervall s.k frister, beroende på vilken typ av anläggning du har.

Tidsfrister för sotning.

I Alingsås ansvarar Nomida AB för sotningen och i Vårgårda ansvarar Sotarn i Vara.

Kontaktuppgifter Nomida AB:
Tel: 0703-810818
Skorstensfejare Daniel Fridérus Tel: 0703-810818
Postadress: c/o Daniel Fridérus, Husbondegatan 30, 50760 Borås
Besöksadress: Älvängen 13, 44637 Älvängen
E-post: info@nomida.se
Hemsida: www.nomida.se

Kontaktuppgifter Sotarn i Vara:
Tel: 0512-12447
Skorstensfejaremästare Håkan Källqvist, tel: 0512-29541
E-post: vara@sotargruppen.se
Hemsida: http://www.sotargruppen.se

Frågor besvaras av räddningstjänstens brandskyddskontrollant Magnus Stomberg.
Tel: 0709 93 62 98, e-mail: magnus.stomberg@avrf.se

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen räknas som myndighetsutövning och är idag separerad från rengöringen (sotningen) vilket innebär att de två momenten utförs av olika personer, vid olika tillfällen. Brandskyddskontrollen utförs av räddningstjänstens brandskyddskontrollant enligt fastlagda frister och taxor.

Brandskyddskontrollen omfattar kontroll av eldningsanläggningars konstruktion och de byggtekniska detaljer som rör pannrum, skorstenar, takstegar m.m.

Avgifter för brandskyddskontroll:

Grundavgift: 200:-
Kontrollavgift kamin/värmepanna: 711:-
Avgift utökat kontroll per timme: 911:-

Ej genomförd kontroll, inställelse för utförande av ej genomförd brandskyddskontroll: 200:- 

Sota själv

Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om att sköta sotningen själv eller överlåta detta till en annan än kommunens avtalsenliga sotare. Villkoren för att dispens skall medges är att den som skall utföra sotningen:

  • själv äger och bor i fastigheten.
  • har tillräckliga kunskaper om anläggningen och hur rengöringen går till.
  • har grundläggande brandkunskaper.
  • har fysisk förmåga att genomföra rengöringen på ett säkert sätt.

Brandskyddsföreningen erbjuder kursen Egensotning. Läs mer och anmäl dig här.

Blanketten skicklas eller lämnas till:

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Tomasgårdsvägen 1
441 81 Alingsås

 

Elda rätt!