Kontakta oss

Vid nödsituation ring 112.

Ring 113 13 för att få eller lämna information angående stora olyckor, stormar, översvämningar eller andra kriser.

 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

På brandstationen i Alingsås finns förvaltningsledning och administration, tillsammans med samhällsskyddsavdelningen, avdelningen för beredskap och räddningstjänst samt teknisk service.

Vakthavande styrkeledare i Alingsås: 0322-61 61 61

E-post: raddningstjansten@avrf.se

Besöksadress:
Tomasgårdsvägen 1, 44139 Alingsås 

Postadress:
Tomasgårdsvägen 1
44139 Alingsås.

 

Sollebrunn

Obemannad station med deltidsstyrka i beredskap.

Besöksadress:
Alingsåsvägen 15, 441 74 Sollebrunn

 

Vårgårda

Obemannad station med deltidsstyrka i beredskap.

Besöksadress:
Föreningsgatan 2, 447 80 Vårgårda

 

Räddningstjänstförbundet

Daniel Filipsson (m)
Ordförande i direktionen

Linda Ottosson
Förbundsdirektör
0322-61 61 68
linda.ottosson@avrf.se

Per Mood
Tf. Räddningschef
0322-61 61 65
per.mood@avrf.se

Claes Sannestål
Driftledare
0322-61 61 66
claes.sannestal@avrf.se

Stefan Bedö
Projektledare ombyggnad
0322-61 61 09, 070 4808054
stefan.bedo@avrf.se

Avdelningar:

Administration

Sara Brodin
Administrativ chef
0322-61 71 97
sara.brodin@avrf.se

Malin Haglund
Administratör
0322-61 61 62
malin.haglund@avrf.se

Samhällsskydd 

Per Mood
Tf. Chef samhällsskydd
0322-61 61 65
per.mood@avrf.se

Anders Dahn
Funktionsansvarig, tillsynsverksamheten
0322-61 61 63
anders.dahn@avrf.se

Johan Lindström
Tillsynsförrättare
0322-61 61 64
johan.lindstrom@avrf.se

Magnus Bredesen
Tillsynsförrättare
magnus.bredesen@avrf.se

Mikael Hagberg
Tillsynsförrättare
0322-617150
mikael.hagberg@avrf.se

Magnus Stomberg
Brandskyddskontrollant
0709 93 62 98
magnus.stomberg@avrf.se

Beredskap och räddningstjänst

Jonas Kälström
Operativ chef
0322-61 69 32
jonas.kalstrom@avrf.se

Fastighet, fordon samt externa nycklar

Anders Aronsson
0709 12 02 61
anders.aronsson@avrf.se

Insatsledare 

Andreas Håkansson
andreas.hakansson@avrf.se

Andreas Högemark
andreas.hogemark@avrf.se

Fredrik Alenström
fredrik.alenstrom@avrf.se

Jan Hedberg
jan.hedberg@avrf.se

Magnus Johansson
magnus.johansson@avrf.se

Styrkeledare

Jan-Åke Enström
jan-ake.enstrom@avrf.se

Bo Andersson
bo.andersson@avrf.se

Ulf Johnsson
ulf.johnsson@avrf.se

Stefan Löfgren
stefan.lofgren@avrf.se

Martin Ekdahl
martin.ekdahl@avrf.se