Arbeta hos oss

Chef till avdelningen för förebyggande och utbildning

Vi söker en chef för avdelningen för förebyggande och utbildning som har det yttersta ansvaret för förbundets förebyggande- och utbildningsverksamhet.

Avdelningens förebyggande verksamhet hanterar uppgifter inom flera kompetensområden, såsom t ex tillsyns- och tillståndsärenden, brandskyddskontroller, brand- och riskhänsyn i samhällsplaneringen, rådgivning och information samt olycksundersökningar. Ansvaret för utbildningsfrågor innefattar samordning av externa utbildningar, interna utbildningar och övningar för samtliga medarbetare inom förbundet. Intern utbildning och övning planeras i samverkan med övriga avdelningschefer. Verksamheten är till stor del avdelningsöverskridande.

Tjänsten söks via offentligajobb.se där du också kan läsa mer om tjänsten!

 

Heltidsanställd räddningspersonal

Vi söker för tillfället inga heltidsbrandmän.

 

Vi söker brandmän till Vårgårda och Sollebrunn

Som brandman har du beredskap var fjärde vecka och arbetar då med en personsökare på ditt ordinarie jobb. Om larmet går måste du kunna inställa dig på brandstationen och rycka ut inom 5 minuter (Vårgårda) eller 6 minuter (Sollebrunn), dag som natt. För att klara av inställelsetiden bör du som söker bo och arbeta inom dessa tidsmarginaler ifrån respektive brandstation när du har beredskap. Du behöver även medgivande från din huvudarbetsgivare för att få jobba som brandman.

Hos oss får du ett C-körkort, läkarundersökningar, fri tillgång till gym på brandstationerna, gruppträning på extern träningsanläggning, utbildning inom sjukvård och brandkunskap och go gemenskap med övrig personal.

Du som vill bli vår nya brandman kan få en provanställning och går då som aspirant tillsammans med den ordinarie styrkan. Under och efter aspirantperioden får du utbildning internt och vid någon av MSBs skolor där du utbildas för de varierande uppgifter som kan möta dig i yrkeslivet.

Vi kräver inte någon tidigare erfarenhet av yrket, däremot en vilja att hjälpa människor som råkat illa ut.

Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald så vi ser gärna ansökningar från kvinnor och personer med olika etnisk och kulturell brakgrund. Vi gillar olikheter.

Kom ihåg att uppge ditt telefonnummer vid intresse av arbete hos oss.

Är du intresserad av att jobba som brandman i beredskap hör gärna av dig till:

Jonas Kälström, Operativ chef
0322-616932
jonas.kalstrom@avrf.se

Ansökan mailar du till raddningstjansten@avrf.se

Fackliga företrädare:

Carl-Johan Svensson, Vårgårda
0702-296771

Mikael Björk, Sollebrunn
0705-626677