När olyckan inträffat

Hjärtstopp

Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba alla i på jobbet så väl som i hemmet eller ute. En hjärtstartare är en väldigt viktig del av den tidiga vården vid ett hjärtstopp och en tidig defibrilering kan öka chanserna för överlevnad markant.

Vid hjärtstopp drabbas kroppens olika organ och vävnader omgående av dålig syresättning. Detta tillstånd är direkt livshotande och det är därför viktigt att den som befinner sig i närheten har förmågan att ingripa och på så sätt öka chansen för den drabbade att överleva utan bestående skador.

Alla människor bör ha en grundutbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) för att veta hur man skall agera i en situation som kräver snabb hjälp för att upprätthålla en god syretillförsel till framförallt hjärnan.

Vi kan erbjuda utbildning i HLR för vuxna, HLR för barn och HLR med halvautomatisk defibrilator. Läs mer här!