Räddningstjänstförbundet

Våra värderingar

Vår vision

Vi söker ständigt bättre sätt att göra ditt liv tryggare

Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är öppna för,
och nyfikna på det samhälle vi har satts att skydda och möter medborgare med
emapti och proffessionalism. När det trots allr krävs en räddningstinsats, jobbar
vi med modern utrustning och effektiva metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter
och blir ännu bättre nästa gång. En förutsättning för framgång är att vi har en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Det krävs att vi har ett klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället för dissar, där vi lyssnar på och respekterar varandra.

Det är ett viktigt uppdrag, därför är vi i ständig utveckling.