Räddningstjänstförbundet

Våra värderingar

Vi arbetar i första hand för att förhindra olyckor.

Vi utgår från den enskildes behov.

Vi ger extra stöd åt dom som behöver det mest.

Vi behandlar alla lika oavsett kön, status, ras, religion eller sexuell läggning.

Vi ser till att vi är kompetenta att hantera vårt uppdrag.