Räddningstjänstförbundet

Styrande dokument

Förbundets verksamhet regleras - förutom av lagar och föreskrifter - av följande politiska dokument:

  • Förbundsordning med uppdraget från medlemskommunerna
  • Handlingsprogram till skydd mot olyckor (4-årsplan)
  • Budget (3-årig med 4-årig investeringsplan)
  • Verksamhets- och personalplan (1-årig)