Räddningstjänstförbundet

Insatsledare

Vid varje räddningstjänstinsats skall det finnas en räddningsledare som beslutar om insatsens genomförande ute på skadeplats. Förbundets Insatsledare är räddningsledare över hela förbundets geografiska yta.

Det finns Insatsledare i tjänst dygnet runt som har till uppgift att leda alla insatser i förbundet. Vissa mindre insatser leds av Styrkeledaren som för befälet för den lokala insatsstyrkan.

Insatsledaren deltar även i det olycksförebyggande arbetet.