Räddningstjänstförbundet

Ordföranden har ordet

Samverkan ger ett tryggare samhälle!

 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund är en samverkan utöver det vanliga och över kommungränsen. Med allt högre krav på räddningstjänstens insatser utgör kommunalt samarbete en garant för framtida effektivitet och kvalité. Förbundet arbetar för att göra din vardag så säker och trygg som möjligt. Det gör vi genom att aktivt identifiera risker, förebygga olyckor och finnas nära dig.

 

Räddningstjänsten måste ständigt anpassa sig efter samhällets utveckling och tillsammans med vår kunniga och engagerade personal analyserar vi kontinuerligt vår omvärld för att vara förberedda.

 

Genom närhet, omtanke och tillgänglighet samt ett arbete för ökad och förbättrad samverkan möjliggör vi gemensamt ett tryggare och säkrare samhälle för oss alla.

 

Daniel Filipsson

Förbundsdirektionens ordförande