Räddningstjänstförbundet

Kvalitetsdeklaration

Räddningstjänstens huvudsakliga arbete är att förhindra bränder och andra olyckor. Olycksförebyggande arbete sker främst genom information och utbildning.

Kommunen har räddningspersonal i beredskap dygnet runt för att vid nödlägen rädda liv och begränsa skador på miljö och egendom.

Vad du kan förvänta dig av oss

Innan olyckan sker – förebyggande arbete

Vi erbjuder samverkan med dig för att höja din egen beredskap att förhindra brand och att minska skador till följd av brand. Samverkan sker genom information, rådgivning och utbildning.

Vid nödläge – Räddningstjänstinsats

Vid en olycka hjälper vi dig med en snabb insats för att rädda liv och begränsa skadan. Vi ansvarar för att vår personal har god kompetens, att utrustningen håller god kvalitet och att insatsen genomförs på ett effektivt sätt.

Efter en olycka – uppföljning, utvärdering

Om du drabbas av en olycka som medfört insats av räddningstjänsten så kommer vi att:

  • Ta kontakt med dig inom 5 dagar för uppföljning och eventuella synpunkter.
  • Ta ytterligare kontakt med dig inom två månader för att redovisa vår olycksförloppsutredning samt utvärderingen av hur vår egen insats genomfördes.

 

Vad vi förväntar oss av dig

Innan olyckan sker – förebyggande arbete

  • Du tar kontakt med räddningstjänsten om du känner dig osäker på vad du kan göra för att förbättra din säkerhet.
  • Du är uppmärksam på riskerna i din bostad och åtgärdar brister så snart de upptäckts.
  • Du har brandvarnare i din bostad för att kunna upptäcka en brand i god tid.
  • Du har brandsläckare för att kunna göra ett första ingripande i väntan på vår ankomst.
  • Du planerar för hur du skall kunna ta dig ut på ett säkert sätt vid en ev. brand.

Vid nödläge – Räddningstjänstinsats

  • Du möter räddningstjänsten och beskriver vad som hänt och vad som är viktigt för oss att veta.

Efter en olycka – uppföljning, utvärdering

  • Du tar kontakt med oss om det finns behov som kan tillgodoses av vår personal.