Räddningstjänstförbundet

Kontakta oss

Vid nödsituation ring 112.

 

Ring 113 13 för att få eller lämna information angående stora olyckor, stormar, översvämningar eller andra kriser.

 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

På brandstationen i Alingsås finns förvaltningsledning och administration, tillsammans med samhällsskyddsavdelningen, avdelningen för beredskap och räddningstjänst samt teknisk service.

Vakthavande styrkeledare i Alingsås (07.00-22.00): 0322-61 61 61
E-post: raddningstjansten [at] alivar [dot] se

Besöksadress: Tomasgårdsvägen 1, 44139 Alingsås
Postadress/faktureringsadress:
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, 44181 Alingsås.
Märk kuvertet "fakturor" om det innehåller sådana.

Sollebrunn

Obemannad station med deltidsstyrka i beredskap.
Besöksadress: Alingsåsvägen 15, 466 31 Sollebrunn

Vårgårda

Obemannad station med deltidsstyrka i beredskap.
Besöksadress: Föreningsgatan 2, 447 80 Vårgårda

Räddningstjänstförbundet

Per-Göran Björkman (s)
Ordförande i direktionen

Börje Lindgren
Räddningschef
0322-61 61 68
borje [dot] lindgren [at] alivar [dot] se

Stefan Bedö
Projektledare ombyggnad
0322-616166
stefan [dot] bedo [at] alivar [dot] se

Avdelningar:

Administration

Susanne Wye Bengtsson
Administrativ chef
0322-61 71 97
susanne [dot] wye-bengtsson [at] alivar [dot] se

Marie Larsson
Administratör
0322-61 61 62
marie [dot] larsson [at] alivar [dot] se

Samhällsskydd

Jonas Kälström
Avdelningschef, Samhällsskydd
0322-61 61 64
jonas [dot] kalstrom [at] alivar [dot] se

Susanna Thureson
Krisberedskapssamordnare
0322-61 61 09
susanna [dot] thureson [at] alivar [dot] se

Lars Arnoldsson
Krisberedskapssamordnare
0322-61 60 59
lars [dot] arnoldsson [at] alivar [dot] se

Anders Dahn
Funktionsansvarig, tillsynsverksamheten
0322-61 61 63
anders [dot] dahn [at] alivar [dot] se

Magnus Stomberg
Brandskyddskontrollant
0709-93 62 98
magnus [dot] stomberg [at] alivar [dot] se

Gösta Hallin
Servicesamordnare, Riskinventering
0322-61 61 67
gosta [dot] hallin [at] alivar [dot] se

Henrik Gunnarsson
Brandingenjör
0322-61 71 50
henrik [dot] gunnarsson [at] alivar [dot] se

Beredskap och räddningstjänst

Jonas Kälström
Operativ chef
0322-61 69 32
per [dot] mood [at] alivar [dot] se

Insatsledare

Andreas Högemark
andreas [dot] hogemark [at] alivar [dot] se

Magnus Johansson
jonas [dot] kalstrom [at] alivar [dot] se

Jonas Holmstrand
jonas [dot] holmstrand [at] alivar [dot] se

Jan Hedberg
jan [dot] hedberg [at] alivar [dot] se

Magnus Bredesen
magnus [dot] bredesen [at] alivar [dot] se

Fredrik Alenström
fredrik [dot] alenstrom [at] alivar [dot] se

Styrkeledare

Jan-Åke Enström
jan-ake [dot] enstrom [at] alivar [dot] se

Bo Andersson
bo [dot] andersson [at] alivar [dot] se

Ulf Johnsson
ulf [dot] johnsson [at] alivar [dot] se

Stefan Löfgren
stefan [dot] lofgren [at] alivar [dot] se

Anders Aronsson
anders [dot] aronsson [at] alivar [dot] se