Allmän
Utrymningsskyllt

Den bästa utryckningen görs före olyckan

Att förebygga en olycka är alltid lättare och billigare än att ta hand om konsekvenserna efteråt. Ofta krävs det inga stora medel för att bli av med stora risker och som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ställer Lagen om skydd mot olyckor krav på ditt olycksförebyggande arbete.

Om en olycka ändå inträffar är det alltid de som är på plats som kan göra den största skillnaden. Om man har en plan för sitt agerande vid till exempel en brand kan man minska konsekvenserna och underlätta räddningspersonalens arbete eller kanske rent av avhjälpa olyckan.